De Cupere tot

De Kuijper

De Cupere tot De Kuijper een3 eenheid familiewapen3.jpg genealogie van Ridders & Jonkers

Curiosa & Nostalgie

 

    wessels.png                 cupere 00.jpg                   cupere 0.jpg              cupere000.jpg               cuypere2.gif                 cuypers (1).jpg            

Stamlijn Wessels         Heraldiek & verantw.        Het familiegraf         Zee & Hollanders           Vlaanderen                De Bourgondiërs         

 

                   Eduard aanvraag (1).jpg                        cuypers (4)2.jpg                       cuypers (2).jpg                   cuypers (3).jpg                    J.L. de K (1).jpg

          Eduard de Gouverneur               Roman Arnould                Huifkar sigaren             erflaters Veghel          Joseph Fransiscus  

 

 

 

Aan de Familie De Cupere, De Cuyper(e), De Kuyper, De Kuijper, zijn tot op heden 78 familiewapens gelieerd en bekend.  Een genealogie van meer dan 21 voorouders  welke vermelding verdiend. Uit deze genealogie de belangrijkste vijf geschiedkundige namen onder elkaar opgesteld

Van Nassaunassau (1).gif

Paulus Von NASSAU, + 1514   Lady Diana’s 13e and HM Beatrix’s 12e Great Grandfather, mine 13e

beijeren.png Van Beieren     assendelft.jpg   Van Assendelft

Albrecht I Van BEIEREN (Bavaria) anno 1336-1404 Hertog van  Bavaria-Straubing, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Via Catharina, jongste dochter van Jan III Van  BEIEREN, Heer van Schaghen & Anna Van ASSENDELFT, dochter van Dirk & Adriane Von NASSAU. HM.Beatrix 10e mijn 11e voor-grootouders.

gelre (2).gifVan Gelre Wassenberg

Gerard IV Van WASSENBERG anno 1060-1129, Graaf van Gelre & van Wassenberg. Hij ging zich vervolgens na erkenning Gerard I VON GELDERN noemen. Bijnaam De Lange. Via voormoeder Maria Theresia Haerten van Geldern.

1200px-Renesse_wapen.svg (1).png Van Renesse

Costijn II Van RENESSE & Hillegonda Van VOORNE anno 1302 Burchtgraaf en Gravin van Zeeland. Via Ida van Renesse onze oudstbekende voormoeder.

Enzovoort, aldus Dr. A. W. E. Dek, officieel genealogie schrijver Koninklijk huis Nederland.

uitreksel Dek.png Uitreksel genealogie de Graven van Holland en Zeeland door dr.A.W.E Dek.


Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, en  M. de Vegiano, Signeur d’Hovel, schrijvers genealogie Nederlandse Adel in Bourgondië; En vele andere web-gerelateerde links naar diverse boekwerken.

 

 

Wat is Keervliet en waar ligt het ?

Het oudstbekende landgoed in de familie heette in die tijd “Kerrevliete” Een haringvangst dorp met een kapel en klein kasteeltje. Ofwel, Keervliet is in geheel Zeeland onbekend. Geervliet en Heenvliet zijn gebieden die op het thans Zuid Hollandse eiland liggen. Voor de hand ligt dan ook daar naar een gebied, heerlijkheid of kasteel Kerrevliete -oude spelling- te zoeken. Jammer genoeg heb ik daar geen sporen van kunnen ontdekken. Waar heeft het dan wel gelegen?

Na bijna mijn speurtocht te hebben opgegeven, viel mijn aandacht op een stukje uit een oude encyclopedie van der Aa, voor aardrijkskundige plaatsen in de Nederlanden.
Het betrof een heerlijkheid Vliete genaamd op het eiland Noord Beveland, wat naast een dorpje ook de St. Catharinakapel en een kasteel bevatte dit gebied.

 kasteelhillegersberg (1).jpgZo heeft mogelijk Kerrevliete eruit gezien met kapel en kasteel

Mogelijk is deze kapel van Kerrevliete geweest waar onze oudst bekende voormoeder Ida de Cupere van Renesse ligt begraven.
Misschien zullen de resten nog eens worden opgegraven, want dorp kasteel en kapel zijn in de zestiende eeuw door watersnoden geheel door de zee verzwolgen.
Ook de datum van rond de zestiende eeuw komt overeen met de familiegeschiedenis en komt overeen met het failliet van verschillende takken in de familie.
Swer Almus of Le pere Anselme: Vermoedelijk was dit een benaming voor verschillende monniken die aan geschiedschrijving deden, want ik kom de naam in diverse tijdspanne en plaatsen tegen. Een beetje als Merlijn uit de Engelse kronieken. Weet je dat de eigenaar van de tuin waar Jezus Christus is begraven Jozef van Amarithea, ook Merlijn in middeleeuwse boeken wordt genoemd? Deze was ook de eerste bewaarder van de Heilige Graal beker.

De speurtocht wordt vervolgt. Vanaf die tijd word Keervliet niet meer als heerlijkheid genoemd, In beide boekwerken, wordt verwezen naar de Zeeuwse kroniekschrijver Jan Reygersbergh anno 1500. De website is wederom per 27 januari 2020 geüpdatet met mijn inziens leuke wetenswaardigheden en ondersteunende links. Nog een aanwijzing vond ik in de encyclopedie van Zeeland. Nl. dat het zeer mogelijk is geweest dat “Sent Andriese” in de hofstede van Vliete zou hebben gewoond. De patroonheilige van Arnoldus was Sint Andreas.

 

Meerenburg(h) een heerlijkheid nabij Lisse

Na de dood van Jan Robert De Cupere De Cuyper gehuwd met Catharina van Beieren Schagen en het failliet door de toen woedende beeldenstormen Vanwege de religieuze onrust en katholieke vervolging die gerelateerd aan de jaren 1629 in ’s-Hertogenbosch, en de vele vernielingen die aan zijn bezittingen zijn aangedaan,  4 jaar na de dood van zijn vader, Jonker Maurice Francis De Cupere-De Cuyper ontvluchte de stad, met een aantal andere gezinnen en gepensioneerden uit de Kempen een aantal kinderen, onder andere, zijn zoon genaamd Jan De Cupere die 11 jaar was. Na Keervliet en de vloed viel ook Meerenburg  en Herkenroy weg door het failliet.

Wel kunnen we lezen dat de heerlijkheid Meerenburg in handen was gekomen van jonker Albrecht van Wassenaar, heer van Alkemade en nu ook Meerenburg. Hij laat er een fraai landhuis op bouwen. 1638. Het oude gebouw met wallen en gracht wordt vervangen zo lezen we.

(Het Landgoed Keukenhof groeide daarbij uit tot een grote buitenplaats, die qua grootte nog slechts overtroffen werd door buitenplaats Meerenburgh).

 

Baronie HerckenroyDe enorme abdij van Hecrkenroy, uit de enorm rijke erfenis van Margaretha van Gerwen, behoorde ook de Baronie Herckenroy (oude spelling) Diverse voorvaderen van 6e tot 11e mochten zich Baron van herckenroy noemen, Robert is zo ook vermeld in de genealogie Graven van Holland. Een Baronie in Vlaanderen/Bourgondië nabij Hasselt.

https://kuijper.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2020/01/poortgebouw-Herkenrode-1.jpgpoortgebouw van de abdij

 

Hiermee mogen de mannen uit de familie volgens Belgisch/Frans recht zich nog steeds Chevailier ofwel ridder noemenDe abdij werd rond 1182 gesticht door Gerard, graaf van Loon. welke onderdeel uitmaakt van de latere baronie. Hij verkocht een deel van zijn domein aan een broeder uit Aulne, die er een klooster voor Cisterciënzerinnen stichtte. De verkoop was bedoeld om zijn deelname aan de kruistocht te financieren. Daarnaast gaf hij een aantal tienden als onderpand voor een lening. Aangezien de graaf overleed bij het beleg van Akko, kon hij zijn lening niet terugbetalen en verwierf het klooster aanzienlijke rijkdommen. In 1217 werd de abdij opgenomen in de orde van Cîteaux. Zij was de eerste en werd de grootste en rijkste vrouwenabdij van die orde in de Nederlanden.

Herckenrode de baronie kastelen

 

 

Kasteel Dommelrode of De Bocht te Sint Oedenrode.

https://kuijper.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2020/01/nbr_dommelrode.jpg

 

Joseph Fransiscus De Kuijper, verkocht de grond rond de nieuwe haven en de willemsvaart zo goed geprijst dat een kasteel welke in st. Oedenrode te koop stond als belegging ook aangekocht werd. Hij verhuurde het weer aan een groep zusters Augustinessen, zodat deze belegging ook weer ruimschoots zijn kost terugverdiende.

Over de verdere bezittingen van de familie in Veghel is in 2015 een aardig stuk geschreven, maar ook hier staat niet alles in vermeld.  “De Erflaters van Veghel”

https://kuijper.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2020/01/dommelrode-achterzijde.jpgAchterzijde Dommelsrode

 

 

Huis Aerdt te Herwen. De schenking.

Speciale aandacht voor huis Aerdt. Tot 1961 was er ook nog een heus familie kasteel in bezit. Jhr. Mr. Gijsbert schonk het kasteel in 1961 ‘Bevrijdingsdag’ namens de familie De Kuijper aan “Stichting Gelders landschap en kastelen”. Niet omdat hij zo’n gulle bui had, maar omdat het kasteel in de oorlog door de bezetter ernstig is beschadigd. Het dak was als uitkijkpost opengebroken, waardoor natuurlijk regenwater en weersinvloeden de rest van het verval deden. Het huis is in die tijd leeg geplunderd.

https://kuijper.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2020/01/huis-aerdt.jpg

voorzijde huis Aerdt

 

Alles van waarde was meegenomen of kapot gemaakt. Omdat het direct naast de Duitse grens ligt, zal Duitse buren nijd in oorlogstijd daar ook wel een steentje aan hebben bijgedragen.  Kort gesproken, de kosten van herstel overstegen de waarde van het bezit en het vermogen van een particulier.  Er bleven 2 opties over. Afbreken zou een stuk historie vernietigen, dus bleek schenken met renovatie besluit  de beste oplossing. Een initiatief groep en de gemeente  Herwen, zetten zich hiervoor in. In dit verband is er ook nog een historie, een groen boekje (in mijn bezit) over het huis geschreven
In 1968 is het bouwhuis aan de Stichting gegeven en de akte is verleden door notaris H.M. Sasse (thans Dirkzwager notarissen) Er zijn destijds geen privéleges bedongen bij de overdracht van huis Aerdt. Wel heeft de belendende boer het recht van overpad (erfdienstbaarheid) voor het huis langs. De akte is destijds in 1961 op bevrijdingsdag verleden door notaris A. Prakken te Arnhem (thans Dirkzwager Notarissen) voor een symbolisch bedrag.

Ik heb in juli 2016 een privé rondleiding gekregen door de heren W. van Vliet beheerder, en conservator S. Wolterink, door huis Aerdt. Het viel mij op dat binnenshuis alle verwijzingen naar andere (Hugenpoth) bewoners wezen, maar naar de schenker, Jhr. De Kuijper niets. Hierom een foto van binnen met mij en op de achtergrond een portret van Eduard de gouverneur ingeplakt.

https://kuijper.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2020/01/huis-aerdt2.jpg

 

 

Landgoed Zwanenburg

Het enige in aangehuwde familie overerving is naar mijn mening landgoed Zwanenburg. Een schitterend oud gebouw met de nodige historie. Het verhaal gaat dat dit gebouw zo mooi was dat de toenmalige eigenaar van de graaf,” Zwaan rechten” verwierf en de buurman, een Baron met zijn landgoed, die daar al langer op aasde misgreep tot grote jaloezie als gevolg.

Ik ben er na de officiële herbenoeming van de louteringsberg het familiegraf op theevisite geweest. Mijn herinnering heeft 2 diepe indrukken achtergelaten, het wandgrote prachtige schilderij, en het vele onderhoud wat zo’n huis met zich meebrengt. Joseph Fransiscus kocht het op een openbare veiling als huwelijks cadeau voor zijn zoon Eduard en zijn vrouw.

In navolging van mijn voorvader koop ik ook bijna alles op openbare veilingen. Het is net zo spannend als gokken en je hebt altijd prijs. Jouw prijs!

https://kuijper.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2020/01/zwanenburg_vvr1.jpg

Landgoed Zwanenburg

 

 

 

Ebook over mijn oudstbekende voorvader op ware feiten en geromaniseerd.

https://kuijper.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2020/01/9200000016493353.jpgomslag Ebook

Dit verhaal handelt over een 13e eeuw ridder “Arnould de Cupere” die via de Zeeuwse politiek in contact komt met Graaf Floris V van Holland. Hij treedt bij de Graaf in dienst als aanvoerder van zijn persoonlijke lijfwacht . Vanuit deze positie beziet hij de handelwijze van Graaf Floris V, voor wat betreft zijn politieke en economische motieven. Na de dood van Floris V, viel Arnould samen met zijn zwagers Jan en Costijn van Renesse via intriges van Zeeuwse edelen in ongenade bij Graaf Jan I.
In de boekhandel betaald u voor de ebook versie 7,95 Op mijn website nog steeds gratis te downloaden:

 

 

Het Familiegraf te Veghel.

Het familiegraf bestaat het jaar 2017, 165 jaar en ziet er dankzij  verschillende renovaties nog steeds perfect geconserveerd uit

Een verslag  met foto’s van voor de 2e wereld oorlog, tussentijdse jaren 70, en de laatste renovatie & oplevering. Deze foto is uit 1900

Graf Veghel 1900 (1).jpgFamiliegraf anno 1900

 

 

Heraldiek & Verantwoording.

Nagenoeg, iedereen heeft een familie wapen en mag het ook voeren. Het opzoeken daarvan bij Rietstap (zie documentatie ) is eenvoudig. Alleen ,,,, een adellijk wapen, d.w.z. met kroon is alleen toegestaan aan diegenen, die (met hun wapen) bij de Hoge Raad van adel geregistreerd staan. Kronen zijn in 1817 bij de wet vastgesteld. 5 punten voor de Jonkheer, 7 voor een Baron, 9 voor een Graaf enz.

Daarnaast geef ik verantwoording voor alle feiten en meningen geuit op deze website.

echte (1).gifHet familiewapen zoals Joseph het bij zijn adelverheffing heeft aangevraagd.

 

Tros opgelicht

Naast alle positieve De Kuijper informatie, is er ook negatieve. Het betreft een mij onbekende Jan De Kuijper en zijn vrouw, die vanuit een rijk en bemiddelt bestaan hun toevlucht hebben gezocht in zoals het onderstaande artikel wil doen geloven, oplichting en geldklopperij. Het artikel maakt helaas niet duidelijk hoe deze mensen hun vermogen zijn kwijtgeraakt en welk mogelijk drama aan hun doen en laten vooraf is gegaan.

https://opgelicht.avrotros.nl/dossiers/artikel/wie-is-oplichter-en-miljonair-jan-de-kuijper/

Beter nieuws , behalve alle ruim beschreven takken van het geslacht vond ik ook nog een Duitse Theoloog De Cuyper, Staatsman Abraham Kuyper en een kuiper gordel ver weg in het heelal. En uiteraard onze Nederlandse ruimtevaarder Kuiper. Heeft hier waarschijnlijk allemaal niets mee te maken maar toch aardig te vermelden. Zie verder de diverse hoofdstukken boven aanklikbaar.